Stemmingsklachten, zijn klachten op gebied van het psychische welbevinden

 

Op gebied van stemmingsproblemen kan sprake zijn van:


•    Rouwverwerking en acceptatie van de ziekte

 

Op hogere leeftijd moet veelvuldig het overlijden van vrienden en familieleden worden verwerkt. Dit kan verdriet oproepen dat met niemand kan worden gedeeld, of dat moeilijk een plaats kan vinden. In sommige gevallen kan er sprake zijn van gestagneerde rouwverwerking. Muziektherapie kan het uiten van de emoties en daarmee het rouwproces weer op gang brengen en kan de oudere begeleiden bij het verwerken van zijn verlies. Ook de achteruitgang van lichamelijke en/of cognitieve mogelijkheden kan een rouwproces veroorzaken of het zelfbeeld aantasten. Door stil te staan bij het verlies en door het ervaren van nieuwe mogelijkheden, kan men tot acceptatie van moeilijkheden komen, waardoor het weer mogelijk kan worden om positiever en actiever naar de toekomst te kijken.


•    Sombere stemming / depressie

 

Veel ouderen hebben last van stemmingsproblemen. Deze kunnen voortkomen uit rouwproblematiek (zie boven) of kunnen een psychiatrische oorzaak hebben. Voor de ouderen die vanwege beperkte cognitieve mogelijkheden niet meer in staat zijn om inzicht-gevend hun rouwproblematiek te verwerken, is het belangrijk om positieve momenten en momenten van emotionele ontlading aan te bieden. Muziek kan emoties oproepen of uitlokken. Zo is het mogelijk dat door middel van muziek emoties kunnen worden geuit. Door middel van het iso-level principe kan de therapeut aansluiten bij de sombere stemming en deze door geleidelijk aanbieden van vrolijkere muziek ombuigen tot een betere algehele stemming.

Wanneer Muziektherapie bij ouderen?

Probleemgedrag

Communicatieproblemen

Joomla templates by a4joomla